สิงหาคม 6

ฟังแล้วพูดตาม

 คำตรงกันข้าม  คลิกที่นี่

 เรื่อง เวลา   คลิกที่นี่

 ผลไม้ (เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพ)  คลิกที่นี่

 รูปทรงต่างๆ   คลิกที่นี่

 ทิศต่างๆ   คลิกที่นี่

 เดือนต่างๆ  คลิกที่นี่

 สีต่างๆ  คลิกที่นี่

 อ่านลำดับที่/ วันที่  คลิกที่นี่